• Energoplan, d.d.

  Vzpostavitev sistemske kontrole dostopa, videonadzora, protivlomnega sistema protipožarne zaščite na več podzemnih parkirnih garažah, na poslovnih in bivalnih objektih.

 • Parkirišče Šumi

  Zgradili smo javno parkirišče Šumi poleg Kongresnega trga na Slovenski cesti, ki vam ponuja možnosti urnega, dnevnega in mesečnega parkiranja.

 • Stožice BS4/2

  Posodobili smo javno parkirno hišo Stožice, ki vam ponuja možnosti urnega, dnevnega in mesečnega parkiranja.

 • Dunajski kristali

  Vzpostavitev požarnega in vlomnega varovanja, pristopne kontrole, video nadzora, domofonskega sistema, avtomatizirane parkirne hiše, električnih polnilnih postaj ter sistema nadzora zasedenosti parkirišč.

 • Telekom Slovenije, d.d.

  V družbi Telekom Slovenije, d.d. so se odločili, da vse svoje objekte opremijo s sistemi tehničnega varovanja. Na dislociranih enotah smo vzpostavili kontrolo dostopa z uporabo biometričnih podatkov (prstni odtisi). 

 • Lek, d.d.

  V mestu Strykow je bil ustanovljen center proizvodnje in logistike za eno izmed farmacevtskih družb LEK, v lasti Novartisa. Prosili so nas, da izdelamo ponudbo za nadzor tehnološkega procesa proizvodnje tablet in postavitev video nadzora ograje okrog celotne družbe, vključno s trafo postajo in skladiščem.

 • Videonadzor parkirišč in križišč v Ljubljani

  Mesto Ljubljana je potrebovalo videonadzor in kontrolo dostopa za območja z omejenim prometnim režimom.

 • Luka Koper d.d.

  Luka Koper, d.d. pokriva okrog 350 hektarjev površin, ki jih je potrebno varovati. Tekom leta smo na ključna mesta namestili več kot 100 kamer za videonadzor zunanjih in notranjih površin.

 • Maribox