Projekt

Videonadzor parkirišč in križišč v Ljubljani.

 

Stranka

Občina Ljubljana

 

Opis dejavnosti na projektu

  • Svetovanje stranki skladno z njihovimi potrebami.
  • Priprava celotnega projekta, priprava ponudbe  in pogodbe med stranko in podjetjem.
  • Realizacija in tehnična izvedba projekta.

 

Opis projekta

Mesto Ljubljana je potrebovalo videonadzor in kontrolo dostopa za območja z omejenim prometnim režimom. To smo dosegli s kontrolo dostopa in videonadzorom. Vsi podatki so povezani z nadzornim centrom.