Projekt

Videonadzor, kontrola dostopa in protivlomni sistem v Luki Koper, d.d.

 

Stranka

Luka Koper, d.d.

Vojkovo nabrežje 38

6501  Koper

 

Opis dejavnosti na projektu

  • Svetovanje stranki skladno z njihovimi potrebami.
  • Priprava celotnega projekta, priprava ponudbe  in pogodbe med stranko in podjetjem.
  • Realizacija in tehnična izvedba projekta.

 

Оpis projekta

Luka Koper, d.d. pokriva okrog350 hektarjevpovršin, ki jih je potrebno varovati. Tekom leta smo na ključna mesta namestili več kot 100 kamer za videonadzor zunanjih in notranjih površin. Kamere so v večini povezane z nadzornim centrom preko kabla iz optičnih vlaken. Ograja, je prav tako zaščitena z elektrooptičnim kablom, ki je nameščen na  njej. Vse pristopne točke so opremljene bralnimi glavami, kjer se dovoli vstop le na podlagi odčitavanja identifikacijske kartice. Vsi signali alarmnih naprav na velikem področju  prihajajo v nadzorni center preko omrežja. Prav tako pa je vzpostavljen "back up" nadzorni center.