Video nadzor izvaja podjetje Janez d.o.o., Ulica Juša Kozaka 1, 1000 Ljubljana, telefon: 01 519 0003, elektronska pošta: info@janez.si. Predstavnik družbe Janez d.o.o. v zvezi z uveljavljanjem pravic posameznika in v zvezi z izvajanjem videonadzora: direktor Boštjan Cerar, tel 01 519 0003.

Video nadzor se izvaja na podlagi točke f prvega odstavka 6. člena GDPR, zaradi zakonitega interesa zagotavljanja reda na parkirišču in okoliških površinah, za zagotavljanje nemotenega obratovanja parkirišča, preprečevanja poškodovanja parkirnega sistema ter opreme parkirišča in doseganje/realizacije prihodka iz dejavnosti plačljivih zasebnih parkirišč.

Obdeluje se osebne podatke uporabnikov parkirišč. Za uporabnika parkirišča se šteje voznik in vsaka druga oseba ki se nahaja na območju parkirišča in parkirne opreme.

Podatki se lahko uporabijo tudi kot dokaz v civilnem sodnem postopku, vloženem zaradi povzročene škode ali izpada prihodka v posledici kršitve pravil parkiranja. Možno je spremljanje dogajanja v Živo in zvočne intervencije. Možna je uporaba sistemov avtomatske prepoznave registracij.